Privacy verklaring


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Graag maak ik u erop op attent dat de persoonsgegevens die u mij verstrekt uitsluitend zullen worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u uit te voeren. Om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren, te kunnen factureren en met u en uw medewerkers te kunnen communiceren.

Bent u leverancier, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van een overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties een product moet voldoen, een prijsaanvraag te kunnen doen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te kunnen communiceren over de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u mij geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan sluit ik niet uit dat ik de door u gewenste werkzaamheden niet zal kunnen uitvoeren.


Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van door u eventueel gewenste werkzaamheden is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan een derde, zoals het bedrijf dat mijn financiële administratie verzorgt. Met dit bedrijf is overigens een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verder maak ik gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.


Beveiliging van persoonsgegevens

De gegevens worden bewaard op één laptop en een back-up (losse harde schijf).

De laptop wordt zorgvuldig geüpdatet volgens van de triggers die het besturingsprogramma, Windows 10, daarvoor geeft.

Uitsluitend de ondernemer, de heer Van Nederveen, heeft toegang tot de laptop en de externe back-up schijf.


Direct marketing

wordt niet uitgevoerd.


Bewaarperiode persoonsgegevens

Uw gegevens zal ik bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben om mijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen.


Uw rechten

U heeft het recht om mij te vragen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik, te mogen inzien. U kunt mij ook vragen om uw persoonsgegevens, waarover ik beschik, te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij mij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u mij verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Van Nederveen Producties; Willem Lodewijklaan 9 3136 BS Vlaardingen;

telefoon 06 54318087, e-mailadres info@michelvannederveen.nl.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

20 April 2018